Przyrostomierz typu BEPD-6 jest stacjonarnym urządzeniem elektromechanicznym służącym do zbierania materiału badawczego w postaci pomiarów przyrostów rocznych drzew, dokonywanych na tzw. wyrzynkach lub wywiertach.

Przyrostomierz w oferowanej postaci współpracuje z mikrokomputerem kompatybilnym z PC.


 

 

 
Próbka w postaci wywiertka lub wyrzynka mocowana jest do wózka pomiarowego. Obraz powierzchni mierzonej próbki zbierany przez

 kamerę  wyświetlany jest na ekranie monitora pomiarowego w powiększeniu (pokazany z prawej

Dokonywanie pomiarów przyrostomierzem polega na obserwowaniu obrazu powierzchni mierzonej próbki na ekranie monitora, sterowaniu ruchem wózka pomiarowego z próbką oraz decydowaniu o miejscu wpisania pomiaru do pamięci mikrokomputera przy pomocy manipulatora będącego integralną częścią urządzenia.

 

 

Sprzężenie przyrostomierza z mikrokomputerem odbywa się za pośrednictwem portu USB i oprogramowania dostarczanego z urządzeniem.

Oprogramowanie dostarczane z przyrostomierzem umożliwia obsługę podstawowego procesu pomiarowego tzn. sterowanie pracą urządzenia w trakcie pomiarów oraz gromadzenie danych z pomiarów, ich przegląd, wstępną selekcję, korekcję błędów spowodowanych przez operatora oraz wydruk zgromadzonych danych w postaci wykresu (pokazana powyżej) lub tabeli (obok po prawej).

Zgromadzone dane zapisane są w pamięci w postaci pliku tekstowego ASCII i w łatwy sposób mogą być użyte do obliczeń w innych programach stosowanych przez użytkownika.


Poniżej pokazano strukturę zapisanego w pamięci pliku tekstowego z danym

 

Podstawowe dane techniczne:

Zakres pomiaru próbek ..................500 mm
Rozdzielczość pomiaru .................< 0,05 mm
Maksymalna średnica wyrzynka........450 mm
Maksymalna grubość wyrzynka ..........50 mm
średnica wywiertka........................4 - 8 mm
Obrót głowicy pomiarowej.............co 10 stopni
Wymiary ....................................310x360x770
Masa...........................................30 kg
Zasilanie......................................220 V, 50 Hz, 50 W

Firama BIOtronik zastrzega, że poszczególne wykonania przyrostomierza mogą się różnić od prezentowanych na tej stronie, tym  bardziej, że wykonywane są zazwyczaj ze szczególnym uwzględnieniem wymagań klienta, przy zapewnieniu tych samych parametrów pomiarowych.